Daftar Permohonan Lesen Pemegang Pajak Gadai

tatacara permohonan lesen PPG
Untuk rujukan lanjut bagi proses permohonan ini, sila rujuk manual di sini >> Manual Permohonan Lesen Pemegang Pajak Gadai